Stela/onda axlar och skuldror

Jag jobbade på att lösgöra stel fascia/bindväv kring axel- och skulderpartiet, som är orsaken till stelhet och smärtan.

Stel fascia blir som ett tunt lag gips (dock något elastisk) som sätter sig som motstånd vid varje rörelse. Risken för överansträngning i berörda muskler/senor ökar ju mer man rör sig. Däremot genom att lösgöra fascian ökar inte bara rörligheten utan också uthålligheten, och självklart minskad smärtan.

Och, stel fascia stryper lymfflödet samt fungerar som favorit lagringsdepå för ”skräp” i kroppen. Med ”skräp” menas bl.a. inflammation, slaggprodukter, mjölksyra, syraämnen, gifter m.m..

Röda märken liknar märken vid koppning- eller quashaterapi. Det brukar försvinna under några dagar. Det tydde på att ”skräpet”, som fastnade pga dåligt flöde i fascia, släpptes medan stel/ihopklistrad fascia lösgjordes. Det är ytterst viktigt att kunden dricker rikligt med vatten efter behandlingen för att hjälpa kroppen med utrensningen.

Obs! Behandlingen görs endast med fingertopparna. Styrkan är anpassad till kroppens smärttolerans. En avslappnad kropp under behandling ger bättre effekt. Med andra ord, det är kunden själv som styr hur mycket jag får ta i.

Stort tack för tillåtelsen att lägga upp bilderna🙏.

Läs om den unika behandlingstekniken – Fascia Repatterning™

Liknande inlägg

Genomsläpplighet i Fascian

Maria (på bilderna) har väldigt genomsläpplig fascia/bindväv vilket underlättar för behandlingen. Ju mer genomsläpplig/mottaglig fascian är desto bättre resultat får man för varje behandling. De

Läs mer »