Knärörlighet – Post Korsbandsoperation Komplikation

Björn har rest från Umeå till mig fyra gånger för att få upp rörligheten i högra knät. Videorna var tagna från sista besöket 7/10/22.

Före behandlingen (första videon):

Det tog stopp i främre utsidan av knät samt övre delen av framsida lår när han försökte gå så långt ner i knäböj.

Efter behandlingen (andra videon):

Det var hälarna som satte stopp i knäböjen. Kändes ytterst lite i främre utsida av knät.

Björn gjorde en korsbandsoperation på högra knät 2005. Han fick då felaktig instruktion av sin dåvarande sjukgymnast att inte böja mer än 90° och inte heller sträcka knät helt. Det resulterade i att rörligheten blev väldigt begränsad.

När han senare med hjälp av en duktig sjukgymnast förstått att han behövde få upp rörligheten i knät var det inget som hjälpte längre. Stretch, träning, osteopati, fasciabehandling (med maskin) och kiropraktik har han testat utan resultat.

När han kom till mig för första gången mars 2021 kunde han inte ens böja knät till 90° och inte heller helt utsträckt. Efter varje gång vi har behandlat så ökat rörligheten ytterligare. En förbättring som är varaktig.

Björns dröm är att kunna springa igen och det kommer jag se till att uppfylla !

Liknande inlägg

Genomsläpplighet i Fascian

Maria (på bilderna) har väldigt genomsläpplig fascia/bindväv vilket underlättar för behandlingen. Ju mer genomsläpplig/mottaglig fascian är desto bättre resultat får man för varje behandling. De

Läs mer »

Behandling av Frozen Shoulders

Hele’n åkte från Finland till Åkersberga för att behandla sina frusna axlar (Frozen Shoulders), också kallas för adhesiv kapsulit. Enligt läkaren är det högst ovanligt

Läs mer »