Behandling av Frozen Shoulders

Hele’n åkte från Finland till Åkersberga för att behandla sina frusna axlar (Frozen Shoulders), också kallas för adhesiv kapsulit. Enligt läkaren är det högst ovanligt att få den samtidigt på båda axlarna. Vänstra sidan började stelna i december och strax efter i januari drabbades högra axeln också.

Hon har bland annat provat sjukgymnastik som dessvärre försämrade smärtan. Blev avrått av läkaren att fortsätta med övningarna. Istället fick hon kortisonsprutor på båda sidorna, varav 2st på vänstra och 3st på den högra. De hjälpte inte mot rörligheten men möjligtvis lite minskning mot smärtan. Läkaren ville ge fler sprutor men Hele’n vägrade, välmedveten om att det kan höja risken att senor och ledband blir sköra och går sönder.

Nedan är jämförelser av hennes rörelser före och efter behandlingen. Observera att hon rör sig långsamt, varsamt och koncentrerat före, men snabbare och smidigare efter behandlingen.

Sidlyft, före vs efter:
35° (på 2sec) vs 60° (på 1,5s)
 
Framlyft, före vs efter:
100° (på 9sec) vs 120° (på 2sec)
 
Bakom ryggen: Svårt att mäta men man ser skillnad på rörligheten men framförallt smidigheten. Högra sidan är betydligt sämre än den vänstra.
 
Det var inte bara ledkapslarna som hade blivit tjocka och strama, utan musklerna på överarmarna hade också blivit ihopklistrade (fascia adhesion) med varandra och på skelettet. Både ledkapslarna och de musklerna har fastnat i en inåtroterande och armbågsfrånskjutande ställning. En tydlig orsak till försämring i axelmobilitet. Det förklarar också varför hon fick mer ont av sjukgymnastiska övningar där man försöker ta ut rörelserna.
 
Det visade sig att hon jobbade stressigt och intensivt (med datorn) med dålig arbetsställning under pandemin. Ett väldigt vanligt besvär som drabbar många kontorsarbetare.
 
Jag jobbade på att strukturera om fascian (bindväven) på ledkapslarna, mellan musklerna, inuti varje muskel och även lossa musklerna från skelettet. När fascian är frisk då funkar alla vävnader som de ska.
 
Visst kommer det krävas flera behandlingar för att återfå full kraft och rörlighet men som ni ser så har Hele’n redan fått omedelbar förbättring efter första behandlingen.

Liknande inlägg

Genomsläpplighet i Fascian

Maria (på bilderna) har väldigt genomsläpplig fascia/bindväv vilket underlättar för behandlingen. Ju mer genomsläpplig/mottaglig fascian är desto bättre resultat får man för varje behandling. De

Läs mer »