Knärörlighet – Post Korsbandsoperation Komplikation

Björn har rest från Umeå till mig fyra gånger för att få upp rörligheten i högra knät. Videorna var tagna från sista besöket 7/10/22. Före behandlingen (första videon): Det tog stopp i främre utsidan av knät samt övre delen av framsida lår när han försökte gå så långt ner i knäböj. Efter behandlingen (andra videon): […]